" />
GoM2M
GoM2M er det første teleselskab i DK, som satser 100 % på mobildata løsninger og kommunikation mellem maskiner og servere. GoM2M er MVNE (Mobile Virtuel Network Enabler) og anvender Limitless Mobile's platform til at udbyde simkort, logistik, fakturering tilpasset den enkelte kundes behov. 
 
M2M markedet er i eksplosiv vækst. Flere og flere virksomheder får øjnene op for mulighederne ved M2M og her igennem at effektivisere de daglige processer, som i sidste ende giver konkurrencemæssige fordele.
GoM2M samarbejder med de førende applikationsudbydere på markedet. Samarbejdet giver unikke input, som giver os mulighed for at optimere vores løsninger, således at vi altid er på forkant med udviklingen.
Målet er at øge kendskabet til M2M området og skabe grundlag for at virksomhederne kan udnytte de fordele som Mobil-teknologien giver for fleksible og besparende løsninger.Definition på M2M (maskine til maskine kommunikation):

M2M, også benævnt Telemetri, defineres som kommunikation mellem maskiner.
M2M kan kort forklares, som automatisk overførsel af måledata og informationer mellem enheder, der er placeret i en given afstand fra hinanden. Overførsel af data kan ske ved hjælp af ledninger, radio kommunikation (GSM) eller andre metoder.
Teknologien adskiller sig fra almindelig manuel dataindsamling ved at informationerne bliver hentet automatisk, uden nogen form for menneskelig indblanding. Data bliver behandlet efter bestemte retningslinier og stillet til rådighed for virksomhedens interne systemer, som derefter benytter dem som beslutningsgrundlag. Ved processtyring kan virksomheden også bruge informationer fra M2M enhederne  til at styre og regulere forskellige stationære enheder.